Екологія та захист довкілля

Південно-Українська ВЕС отримала позитивні висновки щодо екологічних та соціальних аспектів її будівництва, зокрема Висновок з оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації № 29/2019 від 20.03.2019 р.

Дослідження орнітофауни майданчику було виконане впродовж 6 місяців у 2008 р. та 12 місяців у 2017 р. партнером BirdLife International Громадською організацією «Українське Товариство Охорони Птахів».

Дослідження з оцінки впливу на довкілля та проведення консультацій з екологічних питань у восьми селищах Куцурубської обєднанної територіальної громади виконане ТОВ «Укрекоконсалт» із залученням провідних фахівців-екологів.